Informacje dodatkowe

Dane:
Özkan Nart
Nart Nutzfahrzeugtechnik
Sonnering 22
84032 Altdorf koło Landshut
E-mail nart@nart24.de
Tel. 049-89-998-29-650
Fax 049-89-120-03-274

Ust-IdNr: DE291210143

Odpowiedzialność za treść
Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 TMG. Jednakże, zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Nie ma to wpływu na obowiązek usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o odpowiednich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy te treści.

 

Ochrona danych:
Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. O ile dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) są gromadzone na naszych stronach, odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności - o ile jest to możliwe. Nie będziemy przekazywać danych użytkownika stronom trzecim bez jego wyraźnej zgody. Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (taka jak komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Wynika to z faktu, że całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem spamu. 

 

Google AdSense
Ta strona internetowa korzysta z Google Adsense, usługi reklamy internetowej świadczonej przez Google Inc, USA ("Google"). Google Adsense wykorzystuje tak zwane "pliki cookie" (pliki tekstowe), które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Google Adsense wykorzystuje również tak zwane "sygnały nawigacyjne" (małe niewidoczne grafiki) do zbierania informacji. Za pomocą web beacon można rejestrować i gromadzić proste działania, takie jak ruch odwiedzających na stronie internetowej. Informacje generowane przez cookie i/lub web beacon na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym adres IP użytkownika) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika w związku z reklamami, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie i reklam dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. . Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu jego danych.

Ta strona korzysta z Google Analytics z dodatkową funkcją "anonymizeIP()". Oznacza to, że adresy IP nie są przechowywane i przetwarzane w całości, a jedynie w formie skróconej, aby wykluczyć jakiekolwiek bezpośrednie powiązanie z osobą.